Hírek - Református Egyház Fehérgyarmat

Tartalomhoz ugrás

-Ünnepelt egyházközségünk

Református Egyház Fehérgyarmat
Közzétette itt Lelkészbeiktatás ·
Ünnepélyes keretek között iktatták be 2018. május 27-én Nagytiszteletű Némedi Gusztávot a Fehérgyarmati Református Egyházközösség lelkipásztori tisztségébe. Az ünnepségen igét hirdetett Főtiszteletű Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. A beiktatást Nagytiszteletű Szalay Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese végezte. A megválasztott lelkipásztor Keresztelő János szavait idézve tett bizonyságot arról a küldetésről a gyülekezetben, amelyre Isten elhívta: " Neki növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem" ( János 3,30). (Fotók: Bodnár István)


REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FEHÉRGYARMAT
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 29. | TEL: 06-44-361-241
A weboldal elkészüléséért Istené legyen a dicsőség!
Vissza a tartalomhoz